Opis projektu

Specyfikacje techniczne

Blok na bazie cementu wodnego

FUNDUSZ

Gotowy do użycia

% H2O

2

RĘCE

9 m2/lt

RESA